Utilization of Machine Learning Methods in Multi-agent Systems

Lhotská, L., Kléma, J.

LHOTSKÁ, L. and J. KLÉMA. Utilization of Machine Learning Methods in Multi-agent Systems. In: Proceedings of Workshop 99. Workshop 99, Praha, 1999-02-02/1999-02-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 161.