User Modelling in Adaptive Systems

Balík, M., Jelínek, I.

BALÍK, M. and I. JELÍNEK. User Modelling in Adaptive Systems. In: Proceedings of Workshop 2007. Workshop 2007, Praha, 2007-02-19/2007-02-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 1-2. ISBN 978-80-01-03667-9.

URL: http://workshop.cvut.cz/2007/download.php?id=INF033