Modelování v systémech případového usuzování (pro lékařské aplikace)

Kléma, J., Palouš, J.

KLÉMA, J. a J. PALOUŠ. Modelování v systémech případového usuzování (pro lékařské aplikace). Nepublikovaná přednáška. ČVUT FEL Katedra kybernetiky. 2000-04-10.