On Improving of Robust Valve Openness Control

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O.

KOUT, J., J. KLÉMA, and O. ERTL. On Improving of Robust Valve Openness Control. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2001. GL 131/01. ISSN 1213-3000.