From Minimal System to Iterative Approach

Kout, J., Kléma, J., Ertl, O.

KOUT, J., J. KLÉMA, and O. ERTL. From Minimal System to Iterative Approach. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2001. GL 144/01. ISSN 1213-3000.