Intelligent Pump Diagnostics and Control-Project Summary

Kout, J., Kléma, J., Mařík, V.

KOUT, J., J. KLÉMA, and V. MAŘÍK. Intelligent Pump Diagnostics and Control-Project Summary. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2001. GL 145/01. ISSN 1213-3000.