Rozpoznávání zajímavých souvislostí v datech

Štěpánková, O., Kléma, J., Železný, F.

ŠTĚPÁNKOVÁ, O., J. KLÉMA a F. ŽELEZNÝ. Rozpoznávání zajímavých souvislostí v datech. Softwarové noviny. 2003, 14(6), 73-78. ISSN 1210-8472.