Intelligent Medical Data Analysis

Lhotská, L., Kubalík, J., Kléma, J., Palouš, J., Kokol, P.

LHOTSKÁ, L., et al. Intelligent Medical Data Analysis. In: Proceedings of Workshop 2003. Workshop 2003, Praha, 2003-02-10/2003-02-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 912-913. ISBN 80-01-02708-2.