Predikční systém pro distribuční společnosti

Kout, J., Kléma, J.

KOUT, J. a J. KLÉMA. Predikční systém pro distribuční společnosti. In: VESELÝ, V., ed. Riadenie v energetike `04. Riadenie v energetike '04, Štrbské Pleso, 2004-06-16/2004-06-18. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004. p. 228. ISBN 80-227-2059-3.