Inteligentní rozhodování a řízení v distribučních sítích

Kout, J., Hejný, T., Kléma, J.

KOUT, J., T. HEJNÝ a J. KLÉMA. Inteligentní rozhodování a řízení v distribučních sítích. Automa. 2004, 10(11), 6-9. ISSN 1210-9592.