Anachronistic Attributes in Temporal Data: A Case Study

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O.

NOVÁKOVÁ, L., J. KLÉMA, and O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Anachronistic Attributes in Temporal Data: A Case Study. Neural Network World. 2004, 14(5), 421-434. ISSN 1210-0552.