Dolování ordinálních asociačních pravidel

Karel, F., Kléma, J.

KAREL, F. a J. KLÉMA. Dolování ordinálních asociačních pravidel. In: POPELÍNSKÝ, L. a M. KRÁTKÝ, eds. Znalosti 2005. Znalosti 2005, Stará Lesná, 2005-02-09/2005-02-11. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. p. 226-233. ISBN 80-248-0755-6.