Získávání znalostí z longitudinálních studií

Nováková, L., Kléma, J., Štěpánková, O.

NOVÁKOVÁ, L., J. KLÉMA a O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Získávání znalostí z longitudinálních studií. In: Telemedicína Brno 2005. Mezinárodní kongres Telemedicína Brno 2005, Brno, 2005-03-31/2005-04-01. Brno: SYMMA Reklamní agentura, 2005.