Globální změny genové exprese v lidských embryonálních plicních fibroblastech indukované organickými extrakty prachových částic z ovzduší

Líbalová, H., Uhlířová, K., Kléma, J., Machala, M., Šrám, R., Topinka, J.

LÍBALOVÁ, H. et al. Globální změny genové exprese v lidských embryonálních plicních fibroblastech indukované organickými extrakty prachových částic z ovzduší. Ochrana ovzduší. 2011, 23(43)(5-6), 48-55. ISSN 1211-0337.