Automatické stavění jízdních cest

Polach, V., Komárek, M.

POLACH, V. a M. KOMÁREK. Automatické stavění jízdních cest. In: VÍZNER, F., ed. Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication", Pardubice, 2006-09-14/2006-09-15. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 56-62. ISBN 80-7194-880-2.