Rozvoj sociálních kompetencí studentů při řešení softwarových projektů

Komárek, M., Mlejnek, J.

KOMÁREK, M. a J. MLEJNEK. Rozvoj sociálních kompetencí studentů při řešení softwarových projektů. In: KŘÍŽ, P., ed. Objekty 2009. Objekty 2009, Hradec Králové, 2009-11-05/2009-11-06. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 20-25. ISBN 978-80-7435-009-2.