Distribuovaný systém pro tvarování vyzařovacího diagramu

Moucha, A., Kubr, J., Černý, V.

MOUCHA, A., J. KUBR a V. ČERNÝ. Distribuovaný systém pro tvarování vyzařovacího diagramu. Česká republika. Užitný vzor. CZ 23308. 2011-12-05. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25254

URL: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25254