Using Projects in an Educational Process

Mannová, B.

MANNOVÁ, B. Using Projects in an Educational Process. In: HLAVIČKA, J. and K. KVĚTOŇ, eds. RUFIS '97. Proceedings for International Part of the Conference. RUFIS '97, Praha, 1997-09-25/1997-09-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 245-248. ISBN 80-01-01710-9.