Spolupráce universit při výuce s použitím Internetu

Mannová, B., Kolář, J., Macek, T., Williams, B.

MANNOVÁ, B. et al. Spolupráce universit při výuce s použitím Internetu. In: KVĚTOŇ, K. a V. KOVAČIČ, eds. Sborník příspěvků mezinárodní konference RUFIS '98. RUFIS '98, Liberec, 1998-09-09/1998-09-11. Liberec: Technická univerzita, 1998. p. 123-126. ISBN 80-7083-303-3.