Seniors On-line

Mannová, B., Kolář, J.

MANNOVÁ, B. and J. KOLÁŘ. Seniors On-line. In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002, Praha, 2002-02-11/2002-02-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 378-379. ISBN 80-01-02511-X.