Tools for Distributed Learning at the University

Mannová, B., Genyk-Berezovskyj, M.

MANNOVÁ, B. and M. GENYK-BEREZOVSKYJ. Tools for Distributed Learning at the University. In: Proceedings of Workshop 2002. Workshop 2002, Praha, 2002-02-11/2002-02-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 380-381. ISBN 80-01-02511-X.