Technologie pro e-vzdělávání

Mannová, B., Šaloun, P.

MANNOVÁ, B. a P. ŠALOUN, eds. Technologie pro e-vzdělávání. Praha, 2002-05-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2002. ISBN 80-01-02538-1.