Podpora týmové spolupráce

Skula, P., Mannová, B.

SKULA, P. a B. MANNOVÁ. Podpora týmové spolupráce. In: MANNOVÁ, B. a P. ŠALOUN, eds. Technologie pro e-vzdělávání. Technologie pro e-vzdělávání, Praha, 2002-05-06. Praha: ČVUT FEL, Katedra počítačů, 2002. p. 40-49. ISBN 80-01-02538-1.