Počítačová výuka pro seniory na Českém vysokém učení technickém v Praze

Mannová, B.

MANNOVÁ, B. Počítačová výuka pro seniory na Českém vysokém učení technickém v Praze. In: ŠEMBEROVÁ, J. a J. BLÁHA, eds. Vzdělávání seniorů na vysokých školách v České republice 2004 - Sborník příspěvků z konference 19. - 20. 5. 2004. Vzdělávání seniorů na vysokých školách v České republice 2004, České Budějovice, 2004-05-19/2004-05-20. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2004. p. 53-58. ISBN 80-7040-746-8.

URL: http://sen.felk.cvut.cz/sen