Technologie pro e-vzdělávání 2005, sborník semináře

Bieliková, M., Mannová, B., Šaloun, P.

BIELIKOVÁ, M., B. MANNOVÁ a P. ŠALOUN, eds. Technologie pro e-vzdělávání 2005, sborník semináře. Praha, 2005-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03274-4.