Řízení softwarových projektů

Mannová, B., Vosátka, K.

MANNOVÁ, B. a K. VOSÁTKA. Řízení softwarových projektů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2005. ISBN 80-01-03297-3.

URL: http://moodle.cz