ACM CZ Student Research Competition 2007

Mannová, B., Šaloun, P., Bieliková, M.

MANNOVÁ, B., P. ŠALOUN, and M. BIELIKOVÁ, eds. ACM CZ Student Research Competition 2007. Praha, 2007-11-09. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03925-0.