Production Analysis - TU Tesla

Pěchouček, M.

PĚCHOUČEK, M. Production Analysis - TU Tesla. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1996. GL-06/96.