Project Oriented Production Modelling

Pěchouček, M., Mařík, V.

PĚCHOUČEK, M. and V. MAŘÍK. Project Oriented Production Modelling. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1997. GL - 31/97.