Počítač jako učitel

Bureš, M.

BUREŠ, M. Počítač jako učitel. Softwarové noviny. 2004, XV(1), 114-115. ISSN 1210-8472.