Adaptivní webové systémy a hodnocení kvality hypermediálních dokumentu

Bureš, M., Jelínek, I.

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Adaptivní webové systémy a hodnocení kvality hypermediálních dokumentu. In: Tvorba softwaru 2004. Tvorba softwaru' 2004, Ostrava, 2004-05-26/2004-05-28. Ostrava: Tanger, 2004. s. 19-24. ISBN 80-85988-96-8.