Adaptivní webové systémy jako řešení pro uživatele se specifickými potřebami

Bureš, M., Jelínek, I.

BUREŠ, M. a I. JELÍNEK. Adaptivní webové systémy jako řešení pro uživatele se specifickými potřebami. In: WINTER, J., ed. INSPO 2004 - internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Praha, 2004-03-13. Praha: BMI sdružení, 2004. s. 24-27.