Co jsou adaptivní hypermédia?

Jelínek, I., Bureš, M.

JELÍNEK, I. a M. BUREŠ. Co jsou adaptivní hypermédia?. Sdělovací technika. 2004, 52(5), 3-6. ISSN 0036-9942.