DNA algoritmy

Železný, F.

ŽELEZNÝ, F. DNA algoritmy. Lidové noviny. 1998, 11(273), 17. ISSN 0862-5921.