SumatraTT: ILP Connectivity and Additional Features

Aubrecht, P., Železný, F., Mikšovský, P., Štěpánková, O.

AUBRECHT, P., et al. SumatraTT: ILP Connectivity and Additional Features. [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2001. Report no. K333-10/01.