Efektivní převod multirelační database na jednorelační reprezentaci

Železný, F., Štěpánková, O.

ŽELEZNÝ, F. a O. ŠTĚPÁNKOVÁ. Efektivní převod multirelační database na jednorelační reprezentaci. In: SVÁTEK, V., ed. Znalosti 2003 - sborník příspěvků 2. ročníku konference. Znalosti 2003, Ostrava, 2003-02-19/2003-02-21. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. s. 242-251. ISBN 80-248-0229-5.