Integrated iterative approach to FPGA placement

Daněk, M.

DANĚK, M. Integrated iterative approach to FPGA placement. In: KOTÁSEK, Z., R. RŮŽIČKA, and L. SEKANINA, eds. Počítačové Architektury & Diagnostika PAD 2003. Počítačové Architektury&Diagnostika PAD 2003, Zvíkovské Podhradí, 2003-09-24/2003-09-26. Brno: VUT v Brně, FEI, 2003. p. 43-50. ISBN 80-214-2471-0.