Comparison of Native XML Databases and Experimenting with INEX

Kolář, P., Loupal, P.

KOLÁŘ, P. and P. LOUPAL. Comparison of Native XML Databases and Experimenting with INEX. In: POSTER 2006 - 10th International Student Conference on Electrical Engineering. 10th International Student Conference on Electrical Enginnering - POSTER 2006, Praha, 2006-05-18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2006. Available from: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2006/

URL: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2006/