Konstrukce mobilního robota

Kurzveil, J., Maixner, V., Svatoš, V., Nahodil, P.

KURZVEIL, J. et al. Konstrukce mobilního robota. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 1999. Zpráva č. GLČ 34/99.