Autonomous Mobile Robot Platform

Kurzveil, J., Maixner, V., Svatoš, V.

KURZVEIL, J., V. MAIXNER, and V. SVATOŠ. Autonomous Mobile Robot Platform. In: Poster 1999. Poster 99, Praha, 1999-05-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1999. p. 26.