The Large-scale File System Design and Architecture

Dynda, V., Rydlo, P.

DYNDA, V. and P. RYDLO. The Large-scale File System Design and Architecture. In: Poster 2001. POSTER 2001, Praha, 2001-05-24. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2001. p. IC8.