Úvod do operačního systému UNIX

Nešvera, Š., Richta, K., Zemánek, P.

NEŠVERA, Š., K. RICHTA a P. ZEMÁNEK. Úvod do operačního systému UNIX. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1991.