Fraktály

Beneš, B.

BENEŠ, B. Fraktály. [Nepublikovaná přednáška] Vysoké učení technické v Brně. 1997-12-10.