Direct3D, OpenGL a ostatní

Beneš, B.

BENEŠ, B. Direct3D, OpenGL a ostatní. Pixel. 1998,(19/20), 64-66. ISSN 1211-5401.