Using reverse engineering to re-implementing procedural source code

Chlumecký, M.

CHLUMECKÝ, M. Using reverse engineering to re-implementing procedural source code. In: Objekty 2011. Žilina, 2011-11-24/2011-11-25. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. p. 131-136. ISBN 978-80-554-0432-5.