Simulace hydrologických modelů

Chlumecký, MCH

CHLUMECKÝ, MCH. Simulace hydrologických modelů. Praha: Datum obhajoby 2011-06-07. Diplomová práce. ČVUT FEL, Katedra počítačů.

URL: https://dip.felk.cvut.cz/browse/pdfcache/chlumma1_2011dipl.pdf