Formal Models of Object-Oriented Databases

Richta, K., Toth, D.

RICHTA, K. and D. TOTH. Formal Models of Object-Oriented Databases. In: JANECH, J., ed. Objekty 2008. Objekty 2008, Žilina, 2008-11-19/2008-11-21. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2008. pp. 204-217. ISBN 978-80-8070-927-3.

URL: http://objekty.kst.fri.uniza.sk/2008/