Programovací jazyk C

Richta, K., Šaloun, P.

RICHTA, K. a P. ŠALOUN. Programovací jazyk C. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. ISBN 80-01-01890-3.