Konsolidace zálohování a archivace dat - Zálohování dat v OS Windows

Vaňko, M., Kubr, J.

VAŇKO, M. a J. KUBR. Konsolidace zálohování a archivace dat - Zálohování dat v OS Windows. 2014.

URL: https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/_media/projekty/backup/data/zalohovani-windows-img.pdf