Interdisciplinárne úvahy pri návrhu optických prepínačov MEMS z pohľadu ich optimálnosti

Štepanovský, M., Plander, I.

ŠTEPANOVSKÝ, M. a I. PLANDER. Interdisciplinárne úvahy pri návrhu optických prepínačov MEMS z pohľadu ich optimálnosti. [Nepublikovaná přednáška] Ústav informatiky Slovenskej Akadémie Vied. 2018-09-19.

URL: http://www.extrapolacie.sk/2018/index.php?menu=bratislava